Image Image Image Image Image

© Copyright 2012 Your Company | RSS | Email

 

Scroll to Top

To Top

Spor Branşları

Buz PateniBuz PateniBuz Pateni

By admin

On 11, Şub 2016 | In | By admin

Buz Pateni

Artistik Buz Pateni, Artistik Patinaj veya Figür Pateni, müzik, dans ve sporu bünyesinde birleştirir. Bu unsurların bir arada olması nedeniyle son derece estetik ve rafine bir spor dalı olarak kabul edilir. Figür Pateni özellikle son 30 yılda teknik ve artistik planda büyük bir ilerleme gösterdiği için günümüzde bütün dünyada televizyon naklen yayınları açısından en çok ilgi çeken spor dallarından biri olmuştur.

Branşın Amacı
ZArtistik Buz Pateninde bireysel yada çift olarak mücadele eden sporcular, müzik eşliğinde buz pistinde dönüş, sıçrama, kaldırış, adım dizileri gibi hareketleri mükemmele yakın bir şekilde yapmaya çalışarak jüriden en yüksek puanı almaya çalışırlar.
Sporcu Özellikleri
Denge, estetik ve esneklik buz pateni sporcusunun en önemli özellikleridir. Bu özelliklere sahip olmak için yıllarca süren disiplinli bir çalışmaya ihtiyaç duyarlar. İyi bir buz pateni sporcusu bir atletizm sporcusu kadar kondisyona ihtiyaç duyabilir.
Branş Kategorileri
Artistik buz pateni tekler, çiftler ve buz dansı kategorilerinden oluşur.Tekler programında, sıçrama, dönme, adım dizisi ve spiraller yer alır. Erkekler ve kadınların mücadele ettiği yarışmalarda erkekler ve kadınlar ayrı ayrı mücadele ederler. Çiftler programında ise bir erkek bir kadından oluşan ikili takım pistte mücadele ederler.

 

“İsveçli buz patenci. 1920 Yaz Olimpiyatları, 1924 ve 1928 Kış Olimpiyatları şampiyonudur. Grafström, Artistik Patinaj’da en fazla olimpiyat madalyası kazanan sporcudur.”
– Gillis Grafström
– İsveç


Yarışmaların Yürütülme Şekli
İki programdan oluşan karşılaşmalar, kısa ve serbest olarak adlandırılır. Kısa program teknik bir gösteri sunar. Serbest program ise denge gerektiren öğelerin sergilendiği bir platformdur. Sporcular en yüksek puanı alabilmek için bu iki programda da oldukça zorlu gösteriler sunarlar. Yarışmaların kaderini 12 jüri üyesinin verdiği puanlar belirler.

Yarış Esnasında Giyilen Ekipmanlar
YBuz pateni sporcusunun asıl ve en önemli ekipmanı buz patenidir. Patenler profesyonel olarak elde imal edilir. Kalın deri ve kösele taban kullanılan patenler sayesinde sporcular, denge ve esnekliğe kavuşurlar. Giydikleri kostümler ortaya koyacakları koreografiye göre ayrı ayrı tasarlanır. Pist te uzun süre kaldıkları için de bu kostümler soğuğa karşı etkilidir.

Buz Pateni Sporunu Yapmak İsteyenler İçin
Tüm spor branşlarında olduğu gibi Yüzme sporunda da başarılı sporcular 6 – 7 yaş aralığında bu spora başlayan ve eğitimlerini aldıkları Spor Kulüplerinin antrenmanlarına  prensipli bir şekilde devam eden kişilerden oluşur.

Türkiye’ de Buz Pateni Eğitimi Veren Kulüpler Özel Eğitim Merkezleri ( MAPS )

Tarihi Süreç Ve Bazı Detay Bilgiler

Buz Pateni, olimpik ölçü olarak kabul edilen 30 x 60 metrelik buz pistinde yapılır. Türkiye’nin olimpik ölçülerdeki ilk buz pisti, Ankara’da 1987 yılında açılan ve kısaca Bel-Pa olarak bilinen Büyükşehir Belediyesi’nin Buz Pateni Sarayı’dır. İzmit’te 1999′da hizmete giren ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Buz Pateni Pisti de, ülkemizin ikinci olimpik buz tesisidir.

İstanbul ve İzmir’de olimpik ölçülere uyan buz pisti henüz yoktur. İstanbul’da patenciler, Galleria alışveriş merkezinde bulunan küçük bir buz pistinde, İzmir ve Antalya’daki patenciler de, aynı şekilde, kurallara uygun olmayan küçük pistlerde çalışmaktadırlar.

Türkiye Buz Sporları Federasyonu 1991′de kuruldu. Daha önceleri başka Federasyonların bünyesinde faaliyetleri yürütülen Artistik Buz Pateni ancak o tarihten sonra bağımsız bir Federasyon çatısı altında örgütlenmiş oldu.

Artistik Buz Pateni yapan sporcuların giydikleri patenler, Buz Hokeyi ve Sürat Pateni sporcularının giydikleri patenlerden farklıdır. Figür patencilerinin patenlerinin altındaki çeliklerin ucunda, frenlemeyi ya da sıçramayı sağlayan altı adet tırtıl vardır.

Artistik Buz Pateni’nin öğrenilmesi, disiplinli ve uzun süreli çalışmayı gerektirir. Hemen hemen her Gün antrenman yapılmasına ve iyi bir patenci olmak isteyen sporcu adaylarının bıkmadan, yılmadan çalışmasına ihtiyaç vardır.

Buz patencilerinin teknik beceri kazanmak için iyi bir antrenöre olduğu kadar artistik yanlarını geliştirmek için iyi bir de koregrafa ihtiyaçları vardır. Uluslararası yarışmaların özellikle son 20-30 yılda televizyondan naklen yayınlanmaları, bu spor dalının halk arasında yaygınlaşmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Bir Artistik Buz Pateni yarışması, iki günde yapılan iki bölümden oluşur. Yarışmacılar, birinci gün Kısa Program, Zorunlu Program ya da Orijinal Program adı verilen programlarını, ikinci günde de, Uzun Program ya da Serbest Program denilen programlarını sunarlar. Kısa Program’da, yarışmacılar, jump, spin (dönüş) ve adım dizilerinden oluşan 8 zorunlu elemanı sunmak zorundadırlar.

Hakemler, yarışmacının yapamadığı elemanlardan not kırarlar. Patencinin, yapamadığı, kaçırdığı elemanı tekrar denemek hakkı yoktur. Uzun Program’da ise, hiçbir eleman zorunlu değildir. Yarışmacı, koregrafının istediği gibi oluşturduğu programı sunar. Patencinin yapamadığı elemanı yeniden denemek hakkı vardır. İkinci ya da üçüncü denemede olsa bile, yarışmacı başarıyla yaptığı elemandan tam puan alır.

Bir yarışmanın genel değerlendirmesi, patencilerin bu iki günde elde ettikleri sonuçlara göre yapılır.
Yarışmalarda uygulanan kurallar karmaşıktır ve bu kurallar, Buz Pateni’nin evrensel planda en üst organı olan Uluslararası Paten Federasyonu (ISU) tarafından belirlenmiştir. ISU’ya üye olan ulusal Federasyonlardan seçilen delegeler tarafından oluşturulan çeşitli teknik komiteler, belirli zamanlarda toplanarak bu spor dalının ilerlemesini sağlayacak yolları tartışırlar. Ulusal ya da uluslararası yarışmalar ile dünya çapındaki bütün şampiyonalar, ISU’nun koyduğu kurallara göre yapılır.

Kuralların önemli bir bölümü, yarışma sırasında sporcuların yaptığı yanlış hareketlerden hata puanlarının düşürülmesiyle ilgilidir. Bir jumptan (atlama) sonra buza elle dokunmak, düşmek, bir spin (dönme) sırasında gereken sayıda dönmemek, havaya sıçrandığı zaman gereken sayıda turu yapmamak yanlış ya da eksik unsurlardır. Hakemler, bu eksiklikleri hata puanı olarak değerlendirmek zorundadır. Patenci, ne kadar çok hata yaparsa, o kadar çok puan kaybeder.

ISU’nun koyduğu kurallara göre düzenlenen yarışmalarda hakem sayısı dokuza kadar yükselebilir. Bir yarışmanın puanlamasını yapan hakem paneli (heyeti) 3, 5, 7 gibi tek sayıdan oluşur. Avrupa, Dünya Şampiyonaları ya da Kış Olimpiyatları gibi çok önemli yarışmalarda hakem paneli dokuz hakemden oluşur.
Puanlama, 6 tam puan üzerinden yapılır.

Bir patencinin yarışmada 6 tam puan alması nadir rastlanan bir durumdur. Patencinin 6 puan alması, onun programını hiç hatasız, mükemmel bir biçimde sunmuş olması anlamına gelir. Hakemler yarışmalarda teknik ve artistik (sunuş) olmak üzere iki tür puan verirler.

Teknik puanlar, sporcunun buzda kayma tekniğini, figürlerin iyi yapılıp yapılmadığını ve programının zorluk derecesini değerlendirmek içindir. Artistik puanlar da, programın sunulmasını, sporcunun kayışının müzikle uyum içinde olup olmadığını, müzik ve kostüm seçimini ve pistin bütününün kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmeyi amaçlar

Daha kesin ifadeyle, hakemlerin puan verirken göz önüne aldıkları ölçütler şunlardır.

Teknik puanlar
Performansın zorluğu
Farklılık
Hız
Programın temiz ve sağlam olması
Artistik puanlar (sunuş puanları)
Müzikle uyum
Hızın değişimi
Buz pistinin tümünün kullanımı
Müziğe zaman olarak uyum
Stil ve duruş
Orijinallik
İfade

İlgili Bağlantılar

Türkiye Buz Pateni Federasyonu
Uluslararası Buz Pateni Federasyonu